Nyheter

 

LESERBREV I RINGSAKER BLAD Det har vært økt fokus på mobbing i grunnskolen og frafall fra videregående opplæring blant elevene i Ringsaker. Den siste tilstandsrapporten for videregående opplæring i Hedmark viser at elevene i Ringsaker går ut med 39,3 grunnskolepoeng. Dette er i nedre del av skalaen i Hedmark. Hvor den beste kommunen har 43,5 og...

LESERBREV I RINGSAKER BLAD Det er ingen som har forsøkt å bortforklare at nominasjonslista til Ringsaklista mangler folk fra nord i kommunen slik man kan tolke Odd Myhrens leserinnlegg. Tidligere var lista overrepresentert i nord, nå er vi overrepresentert i sør. Det vi imidlertid har sagt er at selv om vi mangler noen steder på lista, har vi...

Felleslaget for bondelag i Ringsaker inviterte i dag alle partiene til vakre Båberg Gård. Ringsaklista stilte selvfølgelig opp for å høre hva vi kan bidra med for en enklere og bedre hverdag for bøndene i Ringsaker.

Vi har fått ny logo produsert av Grafisk senter på Hamar. Vi er veldig fornøyd og har dekorert bilen til Thomas Skyberg med det nye designet. Ser du oss kjøre rundt i denne, ta gjerne kontakt og fortell oss om sakene du brenner for.

Man bør være veldig forsiktig med å harselere over unge folk som har sagt seg villig til å stå på en liste til kommunevalget, slik redaktøren av HA gjør på lederplass.