Ringsaklista er opptatt av Ringsaker. Vi er opptatt av at vi ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver først. Det innebærer at vi vil ivareta god grunnskole, god primærhelsetjeneste og god eldre omsorg.

For å sikre god inntjening til kommunen vil vi være næringsvennlig. Det skal være gunstig å være grunder i Ringsaker. Gjennom effektiv planbehandlig der boligsområder hensyntas skal vi oppmuntre til næringsvirksomhet.

Ringsaklista har ett fokus. Få mest ut av hver eneste skattekrone. Mer til tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon.