Vi treffer stadig mennesker som ikke har tenkt å stemme fordi de har mistet troen og tilliten til politikere. Jeg kjenner meg igjen i det de beskriver. Grunnen til at jeg takket ja til å være ordførerkandidat for Ringsaklista, er fordi jeg i en lengre periode har kjent på det samme.

Ringsaklista er en tverrpolitisk by- og bygdeliste, og vår politikk er tilpasset vår kommune. Det er lagt ned enormt mange timer i å forme den politikken vi står for.

Helt siden partiet ble grunnlagt i 2007, har det bestått av engasjerte mennesker som ønsker det beste for deg, de rundt deg og hele kommunen. Alle er viktige for oss i Ringsaklista. Vi mener det er avgjørende å ha en dialog med dere som velgere. Vår politikk er basert på innspill, kunnskap, erfaring og forskning. Derfor føler vi det er riktig å si at Ringsaker trenger Ringsaklista.

Vi hører om ensomme mennesker som forblir ensomme, barn som blir mobbet og som fortsetter å bli mobbet. Vi ser eldre mennesker som blir overlatt til seg selv eller som ikke har et godt aktivitetstilbud. Vi ser funksjonshemmede som mister et kjært tiltrengt tilbud. Vi ser leger som er utslitt pga. altfor mye arbeid. Vi ser syke mennesker som ikke får den helsehjelpen de trenger raskt nok. Vi ser viktige arbeidsplasser bli lagt ned, når de kunne vært reddet. Vi ser skoler som sårt trenger litt oppgradering. Vi ser veier som har et stort behov for vedlikehold. Vi ser mennesker som mangler et godt tilbud i sitt nærmiljø. Vi ser bønder som sliter med høye utgifter og som ikke føler seg verdsatt. Vi ser barn som mangler et fritidstilbud, Vi ser ubrukt potensial i hele kommunen vår. Vi ser at mange sliter økonomisk. Vi ser også at mange er alvorlig bekymret for sin egen eller barn og barnebarn sin framtid.

Ringsaklista har det som skal til for at vi skal bli en foregangskommune, og gi hver enkelt av dere bedre livskvalitet.

Jeg er også takknemlig for at jeg har et solid team med meg i Ringsaklista.

https://www.ringsaker-blad.no/ringsaker-trenger-ringsaklista/o/5-79-691080