Med hjerte for hele Ringsaker

Tverrpolitisk by og bygdeliste

Siste innlegg i vår blogg

 

LESERBREV I RINGSAKER BLAD Det har vært økt fokus på mobbing i grunnskolen og frafall fra videregående opplæring blant elevene i Ringsaker. Den siste tilstandsrapporten for videregående opplæring i Hedmark viser at elevene i Ringsaker går ut med 39,3 grunnskolepoeng. Dette er i nedre del av skalaen i Hedmark. Hvor den beste kommunen har 43,5 og...

LESERBREV I RINGSAKER BLAD Det er ingen som har forsøkt å bortforklare at nominasjonslista til Ringsaklista mangler folk fra nord i kommunen slik man kan tolke Odd Myhrens leserinnlegg. Tidligere var lista overrepresentert i nord, nå er vi overrepresentert i sør. Det vi imidlertid har sagt er at selv om vi mangler noen steder på lista, har vi...

Felleslaget for bondelag i Ringsaker inviterte i dag alle partiene til vakre Båberg Gård. Ringsaklista stilte selvfølgelig opp for å høre hva vi kan bidra med for en enklere og bedre hverdag for bøndene i Ringsaker.

Hvorfor stemme på oss

Se våre kandidater

Historie

Ringsaklista ble stiftet av blant andre Ole Berg i 2006 på grunn av misnøye med sammensetningen i kommunestyret den gangen. Stifterne skrev selv i sin pressemelding den gang at de var en gruppe positive, aktive og engasjerte mennesker som er glade i, og stolte av Ringsaker.

Ringsaklista rommet den gang og rommer fortsatt personer med ulik partipolitisk bakgrunn og flere som aldri har vært med i noe parti, men som er interessert i Ringsaker. 

Ringsaklista var da og er fortsatt opptatt av at det tas gode og fremtidsrettede avgjørelser, som ikke er preget av tradisjonelle partiskiller.