Ringsaklista er ei by- og bygdeliste med hjerte for hele Ringsaker. Partiet ble stiftet i 2006 av ca. 40 entusiaster i Ringsaker med Ole Berg som første leder. Vi har nå sittet i politikken i Ringsaker i 16 år. Ringsaklista er opptatt av at det tas gode og fremtidsrettede avgjørelser, som ikke er preget av tradisjonelle partiskiller. Vi ønsker å gjøre Ringsaker til en foregangskommune, benytte tidsmessig og fremtidsrettet kunnskap og bruke alle ressursene i hele kommunen – både by og land.