1. Elene Wessel

Stilling: Interiørdesigner og stylist

Alder: 46 år

Bosted: Moelv

Interesser: arkitektur, gamle bygg, innredning, mote, kunst, foto, hage, helse, økologisk og kortreist mat, frivillighet, krisehåndtering og politikk.

Elene er opptatt av klima, dyrevelferd, norskprodusert mat, helse, kosthold, livsstil, kvalitet, næringsliv, vekst, utvikling, turisme, bygdesamfunn og verdig eldreomsorg. Hun har vært engasjert i frivillig arbeid gjennom flere år av sitt liv og vil jobbe for mer forebygging av ensomhet, mobbing og utenforskap. Hun vil også jobbe for at de som har mindre skal få et bedre liv. Gode verktøy og rett hjelp til rett tid, er viktig når det gjelder både forebygging og reparering. Målet er å få til mer for mindre.

Elene vil også jobbe for etablering av bygningsråd, og mener tiden er inne for å ta bedre vare på bygg med tradisjonell byggeskikk. I tillegg vil hun være en pådriver til at vi skal bygge vakrere og mer holdbart. Hun er tydelig på at dette er avgjørende for å bli en mer attraktiv kommune for økt tilflytting. Næringsliv og butikknæringen må få et løft og vi må støtte nisjebutikker og næringer som fokuserer på kvalitet og holdbarhet.

2. Ole Berg

Stilling: Daglig leder

Alder: 71 år

Bosted: Brøttum

Interesser:

Ole ledet oppstarten av Ringsaklista i 2007, og har i tillegg sittet i planutvalget, formannskapet og kommunestyret i 8 år. Han er utdannet siviløkonom i Mannheim, Tyskland, og har yrkeserfaring fra konsulentselskaper, oljeindustrien og reiseliv. Han har også jobbet med organisasjonsutvikling, team-bygging, målsettingsteori og langtidsplanlegging. De siste 20 årene har han drevet med eiendomsutvikling.

I politikken brenner han for å gjøre kommunen til en foregangskommune. Ved å utvikle nærmiljø, videreføre en meget aktiv næringsutvikling, og tilstrebe en rettferdig og helhetlig utvikling av hele Ringsaker. 

Dette ved opprettelse av «landsbykonseptet». Dvs. å utvikle bygdesentrene med helsehus, kulturhus, fritidsklubb for unge, og å ha en langsiktig strategi for et variert og «tidsmessige» tilbud av boligtomter. Dette er avgjørende viktig for å oppnå befolkningsvekst, og holde tritt med samfunnsutviklingen.

Innen barne- og ungdomsarbeid brenner han for aktiv tilrettelegging av gode oppvekstmiljøer som forebygger, og reduserer behovet for «reparasjonssamfunn», samt anerkjennelse og langt mer bruk av dugnadshjelp i samarbeid med kommunens ressursforbruk. 

For eldre er han opptatt av seniorboligenes fortrinn mot ensomhet, og utnyttelse av livserfaring til fordel for barn og ungdom.

3. Hans Kristian Arnkværn

Stilling: Daglig leder

Alder: 45 år

Bosted: Furnes

Interesser: jakt og fiske, politikk, samfunnsliv, motorsport og idrett

Hans Kristian har vært aktiv innen politikk i 8 år, deriblant sittet i kommunestyret, landbruksnemnda og samfunnsutvalget.

Han er opptatt av næringsliv og utvikling av kommunen. I tillegg er han opptatt av at kommunen fremstår åpen og attraktiv for innbyggere i alle aldre.

4. Øystein Godal Torp

Stilling: Daglig leder

Alder: 52 år

Bosted: Brøttum

Interesser:

er far til 3 ungdommer, og har sin utdanning fra Forsvaret, Hærens Krigsskole og ledelsesstudie på BI.

Han er eksiltrønder og stortrives i Ringsaker og på Brøttum. Trønderen kan kun detekteres ved halvkvalte utrop i glede, eller frustrasjon når RBK spiller (siste skjer oftere i år). 

Tillit fremfor kontroll – Med ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, er jeg opptatt av at kontroll må vike for tillit. 
Når alt for mye skal dokumenteres både her og der, og dyktige fagfolk nedsyltes i skrivearbeid, må vi begynne å tenke annerledes. Leder må tørre å stå strake i kritikk og verne om medarbeideren.

La fagfolk jobbe med faget og vise godt faglig skjønn – for det kan de! …..men skjønn kan også gi variasjoner i kvalitet (tjenestetilbud, ytelser, effekt osv) og DET må vi tåle.

Klima- og energipolitikk – Hvordan får vi bedrifter og folk til å ta i bruk de teknologiske muligheter som allerede er tilgjengelig?
I Scotland bygger de i dag et biodrevet kraftverk som skal dekke varme og elektrisitet for flere hundre tusen hjem og bedrifter. I tillegg skal de rense avgassene og fange CO2 og lagre den under Nordsjøens bunn (CCS). Dette kraftverket vil bli carbon-positivt! 
Hvor er denne teknologien om 5-10 år?
Kan Ringsakers skoger skape elektrisitet og varmekraft til hus og bedrifter, og redusere kommunens klimautslipp? Her må vi følge med i timen!

Smått er GODT – Ikke alle ting blir bedre hvis de vokser og blir for store. Slik er det med barneskoler, lekeplasser, helsetilbud, eldresenter og mye mer.
Ideen at jeg som brøtning skal ta turen til biblioteket i Brumunddal er ren utopi. Jeg og mine barn trenger et bibliotek på skolen på Brøttum. Tidligere i år stengte kommunen den ene åpningsdagen som fortsatt var et tilbud.
Gode lokalmiljø krever kanskje noen få kroner mer i drift, men effekten av «selvbergede» gode oppvekst- og bomiljø, er mye større. Ringsaker kommune må støtte og ivareta alle lokalmiljø og sørge for at det er godt å bo der.

5. Edgar Halvorsen

Stilling: Daglig leder og selger

Alder: 52 år

Bosted: Furnes

Interesser: idrett og reise

Edgar har jobbet mange år som frivillig innen Furnes Fotball og er i tillegg aktiv i Røde Kors. Han er veldig engasjert i og opptatt av frivilligheten, og ble kåret til årets ringsaksokning i 2017.

Politisk er han opptatt av barn og unge og at det skal være godt å vokse opp i kommunen vår.

6. Bengt Håvard Sundkøien

Stilling: Investeringsrådgiver

Alder: 52 år

Bosted: Furnes

Interesser:

Bengt Håvard har jobbet med økonomi (bank, finans og forsikring) nesten hele sin yrkesaktive karriere. Noe av det beste, er å se grundere lykkes. Han har også vært aktiv innen barneidretten i Ringsaker, og er i tillegg opptatt av et godt skole-hjem samarbeid.

Det er viktig å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Trygge gode barnehager og skoler. Det å skape trygge arenaer i samarbeid med frivillige organisasjoner og et godt skole-hjem samarbeid vil være gode investeringer for fremtiden.

Fokus på god næringsutvikling gjennom gode planprosesser der eksisterende boligfelt og boligbebyggelse hensyntas.

Kommuneøkonomi. Effektiv drift, mer til «produksjon», mindre til administrasjon.

7. Lene Kristine Eikeland Aas

Stilling: Bygningsingeniør og takstmann

Alder: 45 år

Bosted: Brumunddal

Interesser: realfag, bygg, arkitektur, politikk, sosiologi, hage, friluft og dyreliv. 

Lene Kristine er opptatt av fysisk og psykisk helse, folkehelse, eldreomsorg, miljø og bærekraft og at vi har et lokalt og bærekraftig landbruk.

Hun mener det er viktig at kommunen fortsetter å tilrettelegge for næringsutvikling, og prioriterer selveiertomter for bygging av flere eneboliger. Dette vil bidra til økt tilflytting. 

Barn og unge; det må satses mer for å øke barn og unges trivsel og velvære i skolene i kommunen. 

Flere uorganiserte møteplasser innendørs for både unge og eldre på vinterstid.

Mindre, -helst ingen, ipadbruk/digitalisering i barneskolen og mer bruk av fysiske læremidler.

8. Kjetil Andersen Busterud

Stilling:

Alder: 41 år

Bosted: Furnes

Interesser:

9. Geir Ove Ropphaugen

Stilling: CEO

Alder: 61 år

Bosted: Furnes

Interesser: holde meg i form, reise og tilbringe tid med venner.

Geir Ove er opptatt av levende lokalsamfunn, eldreomsorg og hvordan vi skal ha det som gamle er også høyt på agendaen hans. Hvordan vi overleverer denne planeten til fremtidige generasjoner er også noe han er veldig opptatt av både privat og på jobb. Vi må tenke globalt, men handle lokalt. Derfor er det også viktig hva Ringsaker kommune bidrar med i det grønne skiftet.

10. Katrine Jakobsen Solberg

Stilling: Daglig leder og siviløkonom

Alder: 29 år

Bosted: Furnes

Interesser: klatring og tilbringe tid med de to flotte barna på 10 og 7 år.

Katrine har vært aktiv innen politikk siden hun var 16 år. Først med ungdomspolitikk. Hun har vært vara i kommunetyret og senere sittet i både kommunestyret (Åmot) og fylkestinget. De siste 4 årene har hun sittet i kommunestyret for Ringsaklista samt ledet kontrollutvalget.

Hun er opptatt av et velfungerende demokrati.