Vi ser at mange partier gjør sine hoser grønne, med å spille inn tiltak om redusert formuesskatt på slutten av valgkampen.

Formuesskatten representerer over 40 mill. pr år i Ringsaker, et ikke ubetydelig beløp i en stadig mer krevende økonomisk stilling. Ringsaklista har lagt frem en plan for «NYE RINGSAKER» om hvordan vi skal utnytte effekten av Mjøssykehuset, knallkampanje for boligvekst, landsbyutvikling og mye mer. Mer utfyllende informasjon i valgprogrammet vårt og i tidligere innlegg her på siden.

Vi mener nå at man må opptre økonomisk forsvarlig, utrede grundig både budsjettsituasjonen, likviditet og sannsynligheten for tilflytting av bemidlede – om man skal komme med et slikt forslag. Det kan ikke gå på bekostning av sårt tiltrengte penger til andre tjenester vi som kommune leverer.

De fleste såkalte bemidlede bor i Oslo-regionen, og har langt kortere avstand til oss enn til BØ i Nord-Norge, men det er vel sannsynlig at om vi gjør dette trekket, så vil andre kommuner i nærheten gjøre det samme om ett – to år? Altså vanne ut effekten. 

Dessuten er det tid for å ta opp dette i budsjettrunden i høst. Det vil nødvendigvis bli en tidsperiode med hull i kommuneøkonomien, inntil de bemidlede kommer flyttende, for de flytter jo ikke inn på dagen om vi vedtar redusert eller fjernet formueskatt. 

Vi i Ringsaklista er gjerne med på å redusere skatten, og mener det er et viktig punkt for å beholde og rekruttere innbyggere med kapital. Vi trenger en grundig vurdering, som det er tid til i budsjettbehandlingen. Østlandet er generelt preget av kapitaltørke, og spesielt risikokapital (noe som er viktig for nyetablering og grundere) – noe som gjør det mer aktuelt, og må tas med i en vurdering.

Om dette kan føre til betydelig mere penger til helse, omsorg og skoler i fremtiden, blir det et enda viktigere tiltak å gjennomføre.