FrP og Ringsaklista er opptatt av å gjøre Ringsaker enda mer attraktivt for de som allerede bor i kommunen og ikke minst for å tiltrekke oss nye innflyttere. 

Et viktig grep for å bidra til økt vekst og utvikling er å redusere den særnorske formuesskatten. Formuesskatten må betales uavhengig av inntekt og betalingsevne. Det er ulogisk, urettferdig og ikke minst næringsfiendtlig. Vi ønsker flere aktive norske og lokale bedriftseiere. Det er da helt feil å ha en særskatt på norsk eierskap, en skatt som utenlandske konkurrenter ikke har.

Vi går til felles kamp mot formuesskatten.

Vi ønsker å gjøre Ringsaker til en mer attraktiv kommune å bo, leve i, flytte til og ikke minst investere i. Det er de to siste punktene, nemlig det å få nye innflyttere og flere investorer til å etablere seg i Ringsaker, som er avgjørende. Ringsaker har vært en næringsvennlig kommune, men vi ønsker å løfte kommunen til nye høyder.

Hovedgrepet vi ønsker er å redusere formuesskatten fra 0.7 til 0.2 prosent. Dette er noe vi har jobbet med en stund gjennom samtaler med bedriftseiere lokalt, fra andre deler av landet og med noen av de som har flyttet til Sveits. De er alle krystallklare på at dersom vi sterkt reduserer formuesskatten, så flytter de til Ringsaker.

Kutt i formuesskatten vil ikke være negativt for Ringsaker, det vil utelukkende være positivt og føre til store investeringer. Asker kommune taper for eksempel ca. 134 millioner hvert eneste år på at Røkke ble tvunget til å flytte til Sveits for å ta vare på selskapet og arbeidsplassene. Det er vanvittig mye penger, spesielt sett i lys av at formuesskatten for Ringsaker sin del bare utgjør omtrent 40 mill. av et budsjett på totalt 2.7 milliarder.

Bø i Vesterålen senket den kommunale formuesskatten i 2020 fra 0.7 til 0.2 prosent. Fra 2019 til 2021 var utviklingen av skatteinntekter fra formuesskatt og inntekt slik for Bø og Ringsaker: Bø pluss 67 prosent og Ringsaker bare pluss 13.99 prosent. Det er ingen tvil om at redusert formuesskatt var et viktig grep for å bidra til økt vekst, utvikling og skatteinntekter for Bø.

Hadde Ringsaker hatt samme prosentvise økning som Bø ville vi hatt hele 471.6 millioner kroner mer i skatteinntekter enn vi faktisk fikk i 2021.

Kutt i formuesskatten vil bidra til økt skatteinngang, økt innflytting, vekst, utvikling, bedre velferd og ikke minst sette Ringsaker på «kartet.»

Vi ønsker dere alle et godt valg og håper dere stemmer på en av oss.

https://www.ringsaker-blad.no/ringsaker-til-nye-hoyder/o/5-79-690963