Min hensikt med dette kapittelet er å belyse hvordan det er å være lokalpolitiker. Eksempel på AP sitt maktmisbruk. Dette er en ren kopi av det Lillehovde skrev i avisen den 9. september 2007, samt mine og andre sine kommentarer.

Utover dette som er en ren faktagjengivelse og ikke uthenging som nevnt i Ringsaker Blad, har ikke jeg pr. nå tenkt å forfølge saken ytterligere.