Vi står ovenfor en enorm omstilling om vi skal nå klimamålene innen 2030. Det er et alvorlig tema som vi må kunne forholde oss til. Det er ikke lenger noe alternativ å skyve det foran oss. Det hviler et stort ansvar på oss politikere for å lykkes med dette. Mulighetene for handling forsvinner i alle utredninger og tekniske begreper. Folk etterlyser klare retningslinjer for å etterleve nødvendige tiltak, så vi sammen kan nå klimamålene.

For å få til dette må vi tenke samarbeid på tvers av partier og typiske partiskiller. Kostholdsråd – Hva mener politikerne i Ringsaker