(OG DETTE ER IKKE ET EVENTYR – MEN ET SKREKKSCENARIO VI IKKE ØNSKER Å SE)

I min ungdom hadde jeg gleden av å studere ved Universitet Mannheim under prof. Dr Kortzfleisch. Han var med på å utvikle og starte opp den første modellen for hvordan verden utvikler seg. Jeg ble svært interessert i dette og ble etterhvert hans assistent.

De samlet 200 av de beste vitenskapsfolkene fra hele verden og startet Club of Rome. De publiserte den første klimarapporten MIT 1 rundt 1970. I denne rapporten viste det seg at temperaturen på kloden ville stige gradvis til en krise i år 2080. Kurvene viste at verdens befolkning ville øke til 12 mrd. Utslipp av f.eks. CO2, metangasser og mye annet ville føre til oppheting og fullstendig kollaps på hele kloden. Verdenstemperaturen (gjennomsnittet av hele kloden et helt år) ville øke med flere grader. Flyktningestrømmen ville bli flere milliarder, og ikke som nå med noen titalls millioner, selv det klarer vi jo ikke å håndtere på en skikkelig måte! Befolkningskurven i modellen ville kollapse og falle fra 12 mrd. til 1 mrd. på ett år!

Dette er svært dyster og forferdelig lesning. Mange universitetsmiljøer kom den gang med kritikk av rapporten. De hadde ikke nok tiltro til at menneskeheten ville tilpasse seg hevdet de bl.a.

Club of Rome tok konsekvensene av kritikken og møttes igjen 2 år senere. De gjennomgikk hele  simuleringsmodellen, alle forutsetninger og sammenhenger en gang til, og la inn optimisme på vegne av «særs flinke klimatenkende mennesker og politisk ledelse i verden i alle ledd». 

De trykket på knappen igjen, og kurvene kom ut av datamaskinen: 

Hva tror du skjedde? Tenk litt på det før du leser videre.

Joda, befolkningen vokste fort som i første modell. Temperaturen vokste nesten like fort, varme og hete økte, store ras – ekstremvær – orkaner – flommer – branner og umenneskelige hetebølger økte. Hva skjedde med menneskeheten? I modellen med positivisme kollapset kloden på samme måte som i første case, bare 10 år senere, altså modellens resultat år 2090! Det er 70 år til!

I FN`s klimapanel jobber det nå 2800 forskere over hele verden, og de utgir årlig sin dystre rapport.

Deres scenario viser kollaps rundt år 2100, men det går til dels fortere nå enn de har forutsett, om vi ikke setter i gang et massivt klimaarbeid over hele verden. Dvs. at hvert land, hvert fylke, hver kommune og hvert individ MÅ starte i dag med å tenke hvordan hver enkelt kan bidra til å senke klimautslippene. Dette er det eneste virkelig interessante og viktige spørsmålet politisk i dag.

Se for deg at kapteinen på et stort skip setter kursen mot land, forårsaker katastrofe og skipet tilintetgjøres og synker. Ville han da fått lov å fortsette, eller ville han fått sparken? Politikerne i verden har nå kjørt kloden mot totalkollaps i 50 år allerede. 

VI HAR VISST DETTE I 50 ÅR! Har politikerne fått sparken eller gjenvelges de som om ingenting har skjedd?

Så kjære velgere: SOMMERENS HETE- OG VARMEREKORDER ER BARE EN BESKJEDEN FORSMAK!

VELG POLITIKERE SOM TAR VERDENSKLIMA PÅ ALVOR. VELG NOEN SOM SKJØNNER HVA DETTE BETYR, OG AT DETTE ER EKSISTENSIELT FOR HELE MENNESKEHETEN – OGSÅ FOR DEG, MEG, VÅRE BARN OG BARNEBARN.

Ole Berg – RINGSAKLISTA