Under den økonomiske gjennomgangen fra KS den 26.04 i kommunestyret, ble Ringsaker kommune med et areal på 1280 km² ble sammenlignet med Nittedal kommune med et areal på 186 km². Vi var tilstede under hele gjennomgangen. 

Det var interessant og informativt på mange måter. Likevel vil vi påpeke at å sammenligne kommuner med så ulikt areal blir misvisende. For er det noe RINGSAKER har, så er det arealer for vekst! Det har ikke Nittedal.

Det kunne vært klokt om flere politikere ventet til etter valget med viktige temaer som skolestruktur og arealutnyttelse. Et nytt kommunestyre må legge en ny 10 års plan for et  RINGSAKER med sykehus!

Våre kjære innbyggere trenger ikke denne skoleuroen på toppen av alt annet nå. Barnefamilier flytter ikke til et område med usikkerhet rundt skolen. Skole, barnehage og bolig er det første de ser på. Vi politikere er nok enige om at vi må se på kommunens økonomi i helt nytt lys. Dere som vil legge ned flere skoler nå velger den enkleste utvei. Det er forøvrig også er en kortsiktig løsning. Mjøssykehuset er vedtatt skal ligge i Moelv. Det betyr at vi har en stor oppgave i å tiltrekke oss kompetente innbyggere. Det vil kun lykkes ved et nitidig og grundig sett vekstplaner i hele kommunen. Vi har en stor jobb å gjøre for hele fellesskapet i årene fremover. Med tanke på plassering vil bli krevende for Moelv alene å tilby så mange boliger og skoleplasser. Vi må vi utvikle HELE kommunen. Ringsaker er priviligert med rikelig muligheter for å bo landlig med nærhet til natur- og friluftsliv, dyrehold og egendyrking. Folk fra Oslo, Viken og Trondheim vil ha attraktive tilpassede tomter og bomiljøer om de skal vurdere å flytte hit. Det kan vi få til!