Takk for ditt initiativ med å utfordre oss politikere på utviklingen av Moelv.

Ringsaklista har i mange år vært opptatt av å fremme utviklingen av hele kommunen, også Moelv og nordre Ringsaker. Vi verdsetter naturen, potensialet og ressursene, og er generelt opptatt av at alle generasjoner skal ha det best mulig over hele kommunen vår.

I et utviklingsperspektiv er det antagelig den største enkeltinvesteringen som har skjedd i Ringsaker siden jernbanen kom i 1894, at sykehuset endelig ble vedtatt plassert i Moskogen. 

Ringsaklista som parti er godt forberedt på å legge ned en innsats med å fronte gode fremtidsrettede løsninger for Moelv – bygdene og hele kommunen. Spesielt for Moelv mener at det må utvikles etter hva byen har av mulig kapasitet når det gjelder areal. Sykehuset vil kreve en god del planlegging som raskt må på plass. Her er vi opptatt av å etablere et tett samarbeid mellom kommunen, eiendomsutviklere, butikknæringen, turistnæringen, frivilligheten og enkelt personer (gjerne ildsjeler som deg). Vi må sammen legge en langsiktig plan som ser at helheten er viktig for at Moelv skal bli en attraktiv by, og som samtidig skaper trivsel. Vi vil fokusere på å skape hyggelige og trivelige bomiljøer, gjerne på tvers av generasjoner. Vi ønsker mer fokus på estetikk og arkitektur. Vi ønsker å gjøre Garveriparken til en trivelig park med grøntområder som inviterer til sosialt samvær sentralt. Vi vil bevare den gamle arkitekturen rundt Garveriet og sørge for at nye bygg harmonerer. Vi vil flytte fritidsklubben og skateparken til uteområdet ved Moelv ungdomsskole for å kunne gi barn og unge et større og mer egnet uteområdet i et mer skjermet miljø fra trafikk. Vi ser potensialet i Storgata som en lang handlegate med hyggelige nisjebutikker, spesialforretninger, galleri, bakeri, kaféer, restauranter, frisører og andre tilbud. Vi ønsker et ærverdig og flott hotell velkommen i byen (gjerne med spa). Vi vil ha mer grøntområder, trær og blomster i byen og vi stimulere til mer uteservering. Vi ønsker velkommen til et sentrum som inviterer til mer liv med sosiale møteplasser. Vi skal jobbe for å etablere mer gangstier – sykkelstier og kollektive tilbud.

Samtidig vil vi utvikle Landsbyer rundt i kommunen og fortsette å videreutvikle Brumunddal med sammenheng mellom sentrum og Mjøsa. Furnes og utvikling mot Hamar og Nordre Ringsaker mot Lillehammer bør være satsningsområder for befolkningsvekst for å nevne noe. Ringsaker må fremstå enda mer attraktivt for at vi skal få økt tilflytting. Tomteplanener og infrastruktur må være klare!

Vi ønsker å sikre oss landets beste faglig kompetanse på det nye sykehuset, og da må vi være forberedt på at det vil stilles høye krav til boliger, butikkmiljøer, skoler, barnehager og variert kultur-og fritidstilbud.

Vi skal realisere dette med tankesmier, landsbyforumer og bedre markedsføring av oss som kommune. Vi ser verdien av at vi alle får til mer samlet. Dette er Ringsakers største sjanse til å bli en vinnerkommune dette hundreåret. Da må vi raskt på banen med en konkret handlingsplan og ikke bare tomme ord. Ringsaklista har kompetansen og en komplett plan for dette.