Det er mye sunn fornuft i de nye kostholdsrådene, selv om jeg mener det burde vært nyansert mer. Vi må være tydeligere når vi formidler rett og galt. Å spise «litt» mindre kjøtt er nok bra for de fleste av oss, men fokuset bør samtidig flyttes over på hvilke type kjøtt vi spiser og hvor det kommer fra. Jeg er rett og slett opptatt av å legge dette frem på en mer spiselig måte.

Som 1. kandidat for Ringsaklista kan jeg opplyse om at jeg heier på landbruket og bonden. Videre mener jeg at vi kan jobbe enda litt mer for å legge til rette for landbruket. Selv om jeg mener vi bør spise «litt» mindre kjøtt hver og en av oss, så er det først og fremst kvaliteten på maten vi spiser jeg er opptatt av. Som Norges nest største landbrukskommune, bør vi også være en foregangskommune. Jeg er stolt av at vi er så gode på produksjon av mat og drikke her i kommunen vår. Det jeg derimot ønsker mindre av, er mat vi ikke vet nok om hva inneholder av sprøytemidler og andre skadelige stoffer, og mat og drikke vi allerede vet er skadelig. Kortreist er naturligvis alltid best. Vi bør i størst mulig grad støtte opp under det som er lokalprodusert.

Du blir hva du spiser.
Selv om det nødvendigvis ikke er helt riktig, så ligger det mye i de ordene. Det er større sannsynlighet for at du helsemessig tar bedre vare på maskineriet som skal holde deg gående gjennom livet ved å spise sunnere. I et helseperspektiv med legemangel og lange behandlingskøer på sykehusene, sier det seg selv at det er mer samfunnsøkonomisk å legge noen føringer for hva som er greit og ikke når det gjelder kosthold.

Vil belønne bønder som tar hensyn til dyrevelferd og driver økologisk.
Vi vil også være pådrivere og legge til rette for bønder som er opptatt av dyrevelferd i sin produksjon, dette gjennom en ekstra tilskuddsordning. Vi vil gjøre det mer attraktivt å drive økologisk og tenke kortreist i alle ledd.

Mer lokalprodusert hundemat og kattemat.
Vi ønsker også å legge til rette for at maten våre kjæledyr spiser, i størst mulig grad blir produsert lokalt. Det vil åpne opp for en helt ny næring i kommunen vår. Her er det viktig å tenke kvalitet, klimavennlig emballasje og benytte forskning for å tilby fôr som er til det beste for dyrene våre. Når vi skal ta gode og fremtidsrettede klimavennlige beslutninger, er det fotavtrykket vi etterlater oss på hele planeten som bør legges til grunn. Å frakte varer og produkter rundt halve kloden, er ikke forenelig med det å tenke miljø og klima.

Ringsaker er riktignok en liten kommune i det store bildet, men hva vi velger å gjøre kan få stor betydning for langt flere i fremtiden.