Ringsaklista har avholdt årsmøte og nominasjonsmøte

28.03.2019

Nytt styre ble: 

Leder: Thomas Elnes
Nestleder: Hans Kristian Arnkværn
Styremedlem: Katrine J Solberg
Styremedlem: Thomas Skyberg
Styremedlem: Edgar Halvorsen

Varamedlem: Tommy Fedreheim

Nominasjonslista til kommunevalget 2019: