Det er ikke Mjøsparken som gir økt bosetting

06.12.2018

På lederplass i Hamar Arbeiderblad på torsdag kunne man lese at det tydeligvis er Mjøsparken som skal sørge for at folk flytter til Ringsaker i fremtiden.

Jeg tror ikke dette er tilfellet. Den siste tiden har vi lest om slitne eldrehjem og skoler som mangler godkjenningsstempel. Dette er åpenbart negativ reklame for Ringsaker kommune, og ingen Mjøspark kan rette opp i det. Folk er mer opptatt av hvordan mor har det på sykehjemmet, og hvordan barna har det på skolen enn at vi har et gigantisk parkområde i Mjøskanten. Mjøsa er en attraksjon i seg selv, og vi trenger ikke bruke millioner av kroner for at den skal være et trekkplaster.

Heldigvis er det et par partier i Ringsaker som ønsker å prioritere annerledes. Ved å kutte ned på prestisjeprosjekter, bruke mindre på administrasjon og kultur får man midler til å kutte i eiendomsskatten, øke vedlikeholdet av kommunale bygg og veier samt å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. En kommune med gode kommunale tjenester i hele kommunen og for folk i alle aldre er god reklame og gjør at folk ønsker å bosette seg.

Vi må fokusere på det viktigste først. At dette er veien vi ønsker å gå gjenspeiles i Ringsaklistas budsjettforslag, og det vil også være dette som ligger til grunn for videre arbeid med programmet.

Dette innlegget har stått på trykk i Hamar Arbeiderblad