Besøk på Båberg gård

10.04.2019

Felleslaget for bondelag i Ringsaker inviterte i dag alle partiene til vakre Båberg Gård. Ringsaklista stilte selvfølgelig opp for å høre hva vi kan bidra med for en enklere og bedre hverdag for bøndene i Ringsaker. 

2.kandidat Thomas Fossen Elnes var vår representant i møtet. Han merket seg at FrP og Høyre ikke var tilstede. Han snakket med de forskjellige bondelagene og oppsummerer slik: 

"Bondelagene nevner spesielt 4 ting som er svært viktig. Foreldrepermisjon er for bønder svært vanskelig, videre ønsker de å beholde ordningen med landbruksvikarer. De ønsker en tilskuddsordning for nydyrking og enklere tilgang til resirkulering for bøndene. For eksempel er det i dag ikke lov til å levere avfall med traktor på alle Sirkulas gjenvinningsstasjoner." 

Ringsaklista kan ikke fleske til å love å innfri alt dette, men vi kommer til å ta med oss innspillene inn i programarbeidet.