Våre kandidater


1. Katrine Jakobsen Solberg

Er 25 år. Bor på gård i Furnes. Har to sønner på 6 og 3 og en bonusdatter på 8. Jobber som regnskapsfører og tar en master i digital ledelse. 

Viktigst for meg er det at Ringsaker kommune begynner å prioritere bedre. Det er skammelig å se skoler og sykehjem som ikke er godkjente, samtidig som det bygges et gigantisk miilionanlegg i mjøskanten. Vi må våge å gjøre det viktigste først. 

2. Thomas Fossen Elnes

Er 31 år, bor Brumunddal. Har en datter på 8 år. Jobber i Elkjøp. 

Mine viktigste saker er skole og utdanning. Elevene i Ringsaker går ut med færre grunnskolepoeng enn snittet i fylket. Vi må sørge for å øke dette tallet slik at våre barn og unge får bedre forutsetninger.  Jeg er også opptatt av at unge og økonomisk vanskeligstilte skal få lettere innpass på boligmarkedet.

3. Thomas Skyberg

Er 18 år, bor på gård på Rudshøgda. 

4. Hans Kristian Arnkværn

41 år. En datter på 8 og to bonussønner på 6 og 3 år. Bor på gård i Furnes og er bonde på heltid. 

Opptatt av både landbruk og annen næringsutvikling. Dette er motoren i Ringsaker, og vi må sørge for å finne en god balansegang slik at vi får fortsatt næringsutviklingen samtidig som vi skal være en av landets største landbrukskommuner. 

5. Edgar Halvorsen

49 år. 3 barn 22, 20 og 10 år. Bor i Furnes. 

i kraft av mitt engasjement og mitt verv i Furnes Fotball er jeg opptatt av at frivillige organisasjoner skal ha mulighet å tilby barn og ungdom fritidsaktiviteter. Musikken må ha ett sted å spille, ballidrettene haller, de med interesse for motor på ha ett sted å drive osv. Gode lønns og arbeidsvilkår for de som jobber i pleie og omsorg er mine saker.

6. Martin Bekk

Tekst kommer.

7. Joakim Botten Nyhus

Tekst kommer.

8. Even Bugge

Tekst kommer.

9. Stine Høgalmen

Tekst kommer.

10. Tone Høisveen

Tekst kommer..